Fasadrenovering Sollentuna

När man står inför en fasadrenovering Sollentuna skall man börja med en att hitta ett företag som är noggrann och har rätt kunskaper för att utföra arbetet rätt. Tak & Fasad Teknik AB är ett renommerad byggföretag med inriktning med tak och fasadrenovering Sollentuna. Vi har dessutom har ett eget plåtslageri med egenproduktion och det innebär vi ta bort alla mellanhänder och göra allt ”in house” och hålla kostnaderna. Vi kommer ut och kontrollerar om det räcker med att applicera ny putsfärg eller om hela eller delar av fasaden behöver putsas om. Det är bara att kontakta någon av våra erfarna medarbetare på Tak & fasad Teknik. Och om man ska utföra en fasadrenovering Sollentuna brukar vi också erbjuda att tilläggs isolera om det behövs fördelarna är många.

För att nämna några fördelar:

  • Lägre årliga uppvärmningskostnader
  • Framtidssäkring för höjda energipriser
  • Ökad komfort (varmare på vintern och svalare på sommaren)
  • Mindre miljöpåverkan på grund av lägre energianvändning
  • Bättre ljuddämpning mot utvändigt buller
Fasadrenovering Sollentuna

Fasadrenovering Sollentuna, hur ofta?

Hur ofta fasader behöver en fasadrenovering Sollentuna beror på material, åverkan, väder och vind mm. Medan tegelfasader är i det närmaste underhållsfria kan träfasader behöva målas om redan vart tionde år. För det vanligaste materialet – puts – får man räkna med en livslängd på ca 30-40 år innan skador börjar uppkomma. Sprickor i putsade fasader eller puts som lossnar kan bero på sättningar eller vara resultatet av att fasaden under många år utsatts för regnets fuktangrepp. Syd- och västfasader är mest utsatta. Mögelpåväxt är inte ovanligt. En annan vanlig orsak att man vill renovera fasaden är åverkan som t ex omfattande klotter. När du anlitar oss kan du känna dig trygg med att din Fasadrenovering Sollentuna är i goda och erfarna händer.

Varmt välkomna till Tak & Fasad Teknik AB!