Renovera träfasad

Går du och funderar på om du ska renovera träfasad ? Ring oss redan idag och boka ett kundbesök. Vill renovera din fastighet eller villa så har du en bra möjlighet att anlita några riktiga specialister på att renovera träfasad. Om man inte får tag i rätt företag ,som har inte har lång erfarenhet av alla typer av Fasader. Kan det bli en jobbig historia. Men vilken tur att du har hittat till Tak & Fasad Teknik AB hemsida. Vi ser till att renovera träfasad blir en trevlig upplevelse! För vi har den erfarenheten och kunskapen. På varje arbetsplats utses en kontaktperson som kan svara på era frågor. Och kontaktperson har också ansvar för:

  • Kvalitetssäkring
  • Arbetsmiljö
  • Dokumentation
  • Egenkontroll
  • Leda, planera och samordna det dagliga arbetet som ett Takföretag.

När vi renovera träfasad så är vi noggranna med att alltid leverera ett 100% arbete med 100% nöjdkundgarantin och vi på Tak & Fasad Teknik AB vill att ni som kunder ska känna trygghet genom hela projektet, är väldigt viktigt för oss!

Renovera träfasad

Renovera träfasad för framtiden!

Renovera träfasad är en bra investering för framtiden och ibland kanske man inte har något fel på sin fasad ännu, men i förbyggande syfte är det bra att renovera träfasad eller kanske för att sänka kostnader för uppvärmning. Som sagt nu så har du en bra möjlighet att anlita några riktiga specialister på att renovera träfasad. När det kommer till att renovera träfasad har vi en bred och stor kunskap inom alla typer av byggnader hus och villor. Och att Renovera fasader kan skilja sig på många olika sätt beroende på vart du bor, om man ska man renovera träfasad inne i city eller en bit ut vid en motorväg måste man ta hänsyn till nya olika förändringar som tex, att kanske ljudnivån ökat sedan huset byggdes och man behöver bättre isolering mm vi tar hänsyn till allt och är väldigt lyhörda när vi samtalar med kunder, erat önskemål är vårat mål! Kontakta en av våra medarbetare på Tak & Fasad Teknik AB.

Varmt välkomna