Takfirma Bromma

Vi är den Takfirma Bromma som utför alla typer av tak arbeten.

Vi kan :

  • Renovera
  • Laga
  • Lägga nytt
  • Och har även en jour.

Och när vi tar an ett uppdrag utförs i enlighet med svensk byggnorm. Vi följer självklart AMA-hus riktlinjer och har alla certifikat som krävs. Dessutom Tak & Fasad Teknik AB är en Takfirma Bromma som har vi lång erfarenhet av alla typer av tak, Oberoende på vilken typ av arbete vi utför som en Takfirma Bromma. Så vi är bra på det vi gör och därför lämnar vi generösa garantitider. 10 år på alla takomläggningar och 5 års garanti. Vi vet vad som krävs oavsett vart du bor i Bromma. Tak & Fasad Teknik AB tummar aldrig på kvalitet och som en Takfirma Bromma så ser vi alltid till att det bästa material används till ert projekt. Ni som kund ska känna trygghet genom hela projektet, är väldigt viktigt för oss!

Takfirma Bromma

Söker ni efter en Takfirma i Bromma ?

Grattis då har ni hitta en av den bästa Takfirma Bromma i området! Vi är ett renommerad byggföretag med inriktning med tak och fasad. Med eget plåtslageri kan vi hålla kostnaderna nere. Som Takfirma Bromma har vi en bred och stor kunskap inom tak för alla typer av byggnader, Vi vet vad som behöver göra oavsett vart du bor i Bromma. På varje arbetsplats utses en ansvarig och en kontaktperson som kan svara på era frågor. Utöver rollen som kontaktperson ansvarar arbetsledaren bland annat för:

  • Kvalitetssäkring
  • Arbetsmiljö
  • Dokumentation
  • Egenkontroll

Med kunskap och utbildning utser vi en projektansvarig som kan Leda, planera och samordna det dagliga arbetet som en Takfirma Bromma. Kontakta en av våra kollegor på Tak & Fasad Teknik AB om du har frågor eller vill att vi ska komma ut på ett kundbesök.

Varmt välkomna.