Takrenoveringar

Att renovera taket är oftast ett stort ingrepp och ofta det enskilt största ingreppet man gör på sin fastighet. Då är det extra viktigt att man väljer rätt entreprenör för arbetet. Alla vi som jobbar på firman har lång erfarenhet inom takrenoveringar och kan därför lämna långa garantier på våra jobb. Att vi dessutom är enkla att ha göra med underlättar valet för. Vi jobbar med fasta priser och inkluderar alla kostnader i våra offerter, dvs inga dolda transportkostnader eller dylikt. Vi håller alltid tidsplan och lämnar arbetsplatsen städat och fint. Därför är vi väl renommerade tak och fasad entreprenörer.  

Vi arbetar med följande taktyper:

Betongpannor: Utför renovering och nybyggnation av alla sorters betongpannor. Betongpannor är extremt slitstarkt och ytbelägget varar i cirka 30 år. Betong tak är både ekonomiskt och hållbart, därför är det också det vanligaste takbeklädnaden i Sverige.

Lertegel: Ett klassiskt takbeklädnad. Lertegel har använts i tusentals år. Nackdelen med lertegel är att teglet med tiden får frostsprängningar när mossan ligger på. Därför viktigt att försöka hålla mossan borta.

Falsat plåt: Takläggarens favorit val. Ett slitstarkt val. Handknäckt bandat plåt är överlägset det mest hållbara tak-alternativet. Att det dessutom ser vackert ut gör inte saken sämre.

Shingel: Internationellt populärt takbeklädnad dock inte i Sverige. Shingel tak är extremt tätt och väger inte mycket. Ett bra alternativ vid klena takstolar.

Tätskiktsmatta/ytpapp: Används primärt på låglutande tak. Klarar 0 gradigt tak. Mattan skruvas fast och svetsas mellan skarvarna.

Profilerat plåt: Plåt som ibland ser ut som betongpannor. Relativt bra alternativ. Nackdelen med Profilerat plåttak är att det måste skruvas fast mot läkten. Dessa skruvars packning behöver med tiden bytas ut. Något som många husägare missköter vilket leder till att vatten läcker igenom.

Så här går det till: 

1. PLATSBESÖK

1. PLATSBESÖK

Vi bokar ett kostnadsfritt platsbesök. Tillsammans gör vi en okulärbesiktning samt hör vilka behov och önskemål ni har. Efter platsbesöket lämnar vi en tydlig offert med ett fast pris.

2. BESTÄLLNING

2. BESTÄLLNING

Ni beställer arbetet och i samband med detta informerar oss om eventuella färgval eller andra specifika önskemål. Vi tillsammans med er bestämmer när i tiden entreprenaden ska påbörjas.

3. BYGGSTART

3. BYGGSTART

Arbetsplatsen förbereds och vid behov monteras byggnadsställningar eller andra säkerhetsanordningar. Därefter utförs entreprenaden i enlighet med dagens byggnorm och BBR/AMA´s rekommendationer.

4. SLUTFÖRANDE

4. SLUTFÖRANDE

Arbetsledaren gör egenkontroll av arbetet. När det är godkänt skickas fakturan (10 dagars betalningstid). Önskas en besiktningsman så går det utmärkt. Vi kommer överens om en lämplig tid för besiktningen.